Skatt

Liten firma eller större bolag, det bästa är att ta ett helhetsgrepp över din skatteplanering. Vi följer rättsutvecklingen, har koll på förändringar i skattelagstiftningen och hittar den optimala vägen för dig och ditt företag.

Arbetsgivardeklarationer

Anställdas löner och förmåner ska redovisas varje månad i en arbetsgivardeklaration. Vi vägleder dig.

Momsdeklarationer

Momsreglerna är både många och komplicerade. Vi lotsar dig rätt, månad för månad.

Inkomstdeklaration – företag

Aktiebolag, handelsbolag, fåmansföretag, enskild firma eller annan företagsform. Vi hjälper dig med deklarationen.

Inkomstdeklaration – ägare

Ägare eller delägare, vi ger dig råd om vilken utdelning som är bäst för dig och företaget, och hur din deklaration ska göras.

Ombildning till AB

Vi jämför och bollar alternativ, reder ut dina frågetecken och stöttar dig längs vägen.

Skatteoptimering

Små justeringar kan ge stora utslag. Aktiv specialistrådgivning som tar hänsyn till situation och framtida planer är avgörande.

Kapitalvinstutredning

Rätt vinst ska beskattas. Vi vet vilka avdrag du kan göra och hur en försäljning bäst planeras.