Trygga relationer är avgörande

Varje företag och varje företagare har sina behov, utmaningar och möjligheter. Därför finns vi. Över tjugo rådgivare med olika inriktningar och kompetenser som kan detaljerna och ser helheten. Som reder ut, utvecklar och utmanar – och går vid din sida längs vägen.

Ekonomi

Från redovisning till utvecklande företagsekonomi. Få kontroll över siffrorna och ge dig och ditt företag möjlighet att växa.

Skatt

Betala den skatt du ska, varken mer eller mindre. Liten firma eller större bolag, vi tar ett helhetsgrepp över din skatteplanering.

Juridik

Omstruktureringar, affärsuppgörelser och arvsskiften. Ofta krävs både juridisk och ekonomisk kompetens. Vi vägleder dig.

Rådgivning

Fatta välgrundade beslut som tar dig och företaget till nya höjder. Vi har erfarenheten, kompetensen och helhetssynen.