Juridik

Vi vägleder dig i allt från bolagsrätt till arvsrätt, från upprättande av handlingar till rådgivning, för ett optimalt resultat. Juridik och ekonomi hänger samman, vi har erfarenheten och kompetensen du behöver för att hitta rätt väg att gå.

Bolagsrätt

Från förvärv och ägarförändring till omstrukturering. Vi reder ut alternativa vägar och säkerställer att alla regler och lagar följs.

Fastighetsrätt

Nyförvärv, försäljning, hyra, arrende och servitut. Regelverken är många och omfattande. Vi vägleder dig.

Familjerätt

Hur de familjerättsliga frågorna sköts påverkar ekonomin. Vi förklarar och hjälper dig med allt från fullmakter till gåvobrev.

Arvsrätt

Testamenten, bodelningar och arvsskiften kan vara både komplexa och känslofyllda. Vi har den gedigna erfarenhet som krävs.