Ekonomi

Få kontroll över siffrorna och ge företaget möjlighet att växa. Oavsett bransch och storlek, vi har erfarenheten och kunskapen för att hitta de bästa lösningarna för dig och ditt företag.

Starta eget

Outforskad mark? Vi finns där, hela vägen från idé till spirande verksamhet. Lotsar, förklarar och kalkylerar.

Löpande redovisning

Varje transaktion ska registreras rätt. Vi hjälper dig att hitta struktur och system. Eller tar hand om hela din bokföring.

Ekonomitjänst hos kund

Från löpande bokföring till löner och årsredovisning. Vi sköter ekonomin på
plats på ditt företag. Så att du kan ägna dig åt annat.

Avstämningsarbete

Vi följer upp och stämmer av. Analyserar, jämför, identifierar risker och ser möjligheter, och för dig och ditt företag framåt.

Årsbokslut

Bokföringen ska avslutas, året summeras. Vi anpassar balans- och resultaträkningen efter dina behov och långsiktiga planer.

Årsredovisning

Aktiebolag ska redogöra för årets viktigaste händelser. Årsredovisningen är offentlig, därför ser vi till att den även fungerar som marknadsföring.

Löneadministration

Rätt lön i rätt tid, även till den som är sjuk, vabbar eller går ner i tid. Vi kan löner, lagar, regler och kollektivavtal.

Månadsbokslut

Månaden beräknas, summeras och periodiseras. Vi stämmer av och resonerar kring ditt resultat.

Revision

Revisionen är en kvalitetssäkring av företagets årsredovisning. Vi samarbetar
med erfarna, auktoriserade revisorer.