Jord, skog eller annan fastighet. Vi hjälper dig att planera och värdera, köpa och sälja. Och mer därtill.

Aktuella objekt:

Mäkleri

Vi är mäklare, men också specialister i ekonomi, skatt och juridik. Därför kan vi ta ett helhetsgrepp. Det gör hela skillnaden.

Förmedling

Fastigheter, jord- och skogsbruk. Vi har den profilerade kompetens som krävs för att hitta rätt köpare och säljare.

Fastighetsvärdering

För rätt värdering av skog och jord, hyreshus och kommersiella fastigheter krävs erfarenhet. Och vår gedigna branschkunskap.

Företagsvärdering

Inför en försäljning, fusion, belåning eller överlåtelse är en högkvalificerad värdering avgörande. Det får du av oss.

Fastighetsrättslig rådgivning

Lagarna som styr förvärv och försäljning, hyra och arrende, anläggning och miljö, är många. Vi reder ut och hjälper till.

Arrenderådgivning

Vare sig du har jord eller skog du funderar på att arrendera ut eller själv vill arrendera, vi vägleder dig.

Våra mäklare

 • Håkan Bäckström
  0413-669 85
 • Emma Stampe
  0413-669 81
 • Våra fastighetsrådgivare

 • Torsten Andersson
  0413-669 98
 • Jan Bäckström
  0413-669 82
 • Oscar Stampe
  0413-669 93